მანქანა-დანადგარი “Husky Injection Molding"  აწარმოებს მრავალი სახის პეტ პრეფორმებს:

PCO:–18/81-28 მმ: 14.1გრ; 16.28გრ; 17.3გრ; 18.8გრ; 8.6გრ; 19.1გრ; 20.6გრ; 21.76გრ; 21.78გრ; 23გრ; 29.6გრ; 29.8გრ; 32გრ; 32.1გრ; 33.85გრ; 34.6გრ; 36.4გრ; 37გრ; 40.25გრ; 40.6გრ; 47.8გრ; 49.5გრ.
PCO:–38მმ: 23გრ; 43გრ;
PCO:–29/25: 11გრ; 12გრ; 14.8გრ; 21.11გრ; 25.6გრ.

PCO:-48მმ: 72.გრ; 80გრ; 130გრ; 150გრ.

რძის პროდუქტების კონტეინერების (IML-ჭიქა) წარმოებისთვის  გამოიყენება შვეიცარიული კომპანიის ''Kraussmaffer'' მანქანა-დანადგარები, რომლითაც ვაწარმოებთ სამი სახის ტარას:
450გრ (95მმ);

450გრ (117მმ);

250გრ (95მმ).(მოთხოვნის შესაბამისად შეგვიძლია დავამზადოთ სხვა გრამაჟისა და ფორმის კონტეინერებიც).

კომპანია  ყოველთვის იყენებს პოლიეთილენტერეფტალატის მაღალხარისხიან გრანულებს. შინაგანი (დამახასიათებელი) სიბლანტე (I.V.) 0,76-0,85+-0,2. აცეტალდეჰიდის კონცენტრაცია (შედედება) 1,00 (max) ppm გარდა ამისა, კომპანიას გააჩნია საკუთარი აირის ქრომატოგრაფი და აქვს შესაძლებლობა უზრუნველყოს თითოეული მიწოდება ანალიზის სერთიფიკატით.

თქვენს მიერ მოთხოვნილ სპეციფიკაციაში ასევე შესაძლებელია: კრისტალურობის, ზედაპირის მდგომარეობის, საიდენტიფიკაციო ნიშნის, ნესტის შემცვლელობისა და ჰიგიენის აღმნიშვნელი ჩანაწერის გამოჩენაც. ფორმა და განზომილება, კომპანია იყენებს იტალიური ფირმის საღებავებს. შეფუთვა: პრეფორმები იფუთება პლასტმასისა და საკვებისთვის მისაღები ჰიგიენის დაცვით, ლითონის ყუთებში. ასევე ,სურვილისამებღ შესაძლებელია მუყაოს ყუთებში განთავსებაც.