მანქანა-დანადგარი “Husky Injection Molding  აწარმოებს მრავალი სახის პეტ პრეფორმებს PCO-18/81-28 მმ სტანდარტით: 17,3 გრ, 18.5 გრ, 19 გრ, 20,6 გრ, 21,6 გრ, 23 გრ, 24 გრ, 32 გრ, 34 გრ, 40,25 გრ, 47,6 გრ, 50 გრ. PCO-38 მმ: 27 გრ და 43 გრ ცხელი ჩამოსხმისთვის. PCO-29/25: 11 გრ, 12 გრ, 11.1 გრ.

კომპანია  ყოველთვის იყენებს პოლიეთილენტერეფტალატის მაღალხარისხიან გრანულებს. შინაგანი (დამახასიათებელი) სიბლანტე (I.V.) 0,76-0,85+- 0,2. აცეტალდეჰიდის კონცენტრაცია (შედედება) 1,00 (max) ppm გარდა ამისა, კომპანიას გააჩნია საკუთარი აირის ქრომატოგრაფი და აქვს შესაძლებლობა უზრუნველყოს თითოეული მიწოდება ანალიზის სერთიფიკატით. თქვენს მიერ მოთხოვნილ სპეციფიკაციაში ასევე შესაძლებელია: კრისტალურობის, ზედაპირის მდგომარეობის, საიდენტიფიკაციო ნიშნის, ნესტის შემცვლელობისა და ჰიგიენის აღმნიშვნელი ჩანაწერის გამოჩენაც. ფორმა და განზომილება, კომპანია იყენებს იტალიური ფირმის საღებავებს. შეფუთვა: პრეფორმები იფუთება პლასტმასისა და საკვებისთვის მისაღები ჰიგიენის დაცვით, ლითონის ყუთებში. ასევე სურვილისამებრ შესაძლებელია მუყაოს ყუთებში განთავსება.